News@Nyenrode | Februari 2017
Online version click here
 
Newsletter
February 2017
Beste relatie,
 
Zoals te lezen was in de vorige nieuwsbrief heeft Nyenrode Business Universiteit een goed jaar 2015-2016 achter de rug. Ook voor het onderdeel Executive Education & Organizational Development (EEOD) was het een succesvol jaar. De omzet groeide met 10% tot bijna € 18 miljoen.

EEOD bij Nyenrode richt zich op het toekomstbestendig maken of houden van organisaties en de medewerkers daarbinnen. Dat gebeurt aan de ene kant door middel van Open Programma’s waarop mensen zich individueel kunnen inschrijven. Anderzijds bieden we op maat gemaakte diensten en programma’s voor organisaties (Customized Programs).

Naast een opleving in het economisch klimaat is de impact van veranderingen zoals de digitale transformatie een belangrijke reden dat er een grotere behoefte is aan het up-to-date houden van de competenties van mensen. Bij Open Programs is dan ook met name bij Professional Programs goed te zien dat de bestaande portfolio voortdurend wordt vernieuwd. Voor Customized Programs zijn veranderingen in de vragen van onze klanten nog manifester. Het gaat niet meer alleen om het verzorgen van een maatwerk leiderschapsprogramma, maar ook om het helpen analyseren van bestaande problemen en het vervolgens meedenken over mogelijke oplossingen. Dit vergt dat we nog beter in de huid van de klant kruipen en ons nog beter verdiepen in zijn of haar organisatie.

Tezamen met onze hoogleraren hebben we een breed palet aan deskundigheden die we – multidisciplinair – kunnen inzetten. Waar nodig kunnen we onze eigen competenties aanvullen door gebruik te maken van ons netwerk en mensen in te huren. Gelukkig heeft Nyenrode een sterke reputatie en het is dan ook nooit een probleem om mensen aan ons te binden.

Het lopende jaar is ook weer veelbelovend en we hebben de nodige projecten onder handen om onze EEOD-organisatie nog sterker te maken. Daarmee willen we onze klanten nog beter kunnen helpen.

Prof. dr. Leen Paape RA
Dean Executive Education
Beste Masters van Nederland
De voltijd en deeltijd Master in Management en de masters Accountancy en Controlling zijn door de studenten van Nyenrode Business Universiteit opnieuw uitgeroepen tot de beste masters van Nederland, aldus de Keuzegids Masters 2017. De Nyenrode-master in Fiscaal Recht is wederom beoordeeld als de beste deeltijdopleiding op dit gebied.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Promotie Giorgos Apostolakis
Pensioenbegunstigden willen een grotere mate van betrokkenheid en een grotere vrijheid en extra keuzes als het gaat om de vraag waar hun pensioen geïnvesteerd moet worden en met welk doel. Dit is een van de hoofdconclusies van Giorgos Apostolakis in zijn dissertatie ‘Maatschappelijk Verantwoord Investeren en Impact-investeringen in het Collectieve Pensioensysteem’, waarmee hij op dinsdag 21 februari promoveerde aan Nyenrode Business Universiteit.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
IMBA in Amsterdam
Met ingang van september 2017 zal Nyenrode Business Universiteit zijn full-time MBA-programma aanbieden vanuit het centrum van Amsterdam, zodat studenten optimale aansluiting vinden met het Europese bedrijfsleven. Het programma zal worden verzorgd vanuit ‘De 5 Keizers’, een complex aan de Keizersgracht.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Subsidie restauratie Oranjerie
Nyenrode ontvangt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels een bijdrage van de provincie Utrecht voor restauratie van de Oranjerie op het landgoed. De Oranjerie van Nyenrode stamt uit omstreeks 1910 en is gebouwd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Sociale hackathon
In het weekend van 11 en 12 februari hebben 50 jonge denkers intensief gewerkt aan handvatten en ideeën voor een nieuw ‘sociaal contract’. Onder leiding van initiatiefnemer Doekle Terpstra en Jo Vincken van Nyenrode werden in 24 uur intensief ideeën uitgewisseld, gedebatteerd, teksten geschreven, geschaafd en gepolijst.

De grote variëteit aan uitkomsten van het weekend zorgde ervoor dat het weekend eerder een startpunt blijkt voor een vervolggesprek met vele groepen in de samenleving dan een duidelijk omlijnd sociaal contract. Dat maakte de oogst ook waardevol, zegt een enthousiaste Doekle Terpstra.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Centrale rol IT-regisseur bij decentralisatie
De relatief jonge rol van IT-regisseur kent uiteenlopende uitdagingen in de verschillende sectoren. In de bundel “IT Regie Centraal en Decentraal” staan de samenvattingen van acht papers van deelnemers aan de tweede leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent, onder redactie van prof. dr. Lineke Sneller RC. Het boek is gepresenteerd op 15 februari 2017.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Gerdi Verbeet over leiderschap in complexiteit
Het soms complexe proces van de parlementaire democratie in de Tweede Kamer in goede banen leiden is de voorname taak van de Kamervoorzitter. Gerdi Verbeet leidde de kamer van 2006 tot 2012.

Verdeeldheid op gevoelige dossiers, de opkomst en invloed van de sociale media en een wisselend politiek klimaat zijn enkele thema’s waarop zij haar leiderschapsvaardigheden in moest zetten tijdens haar voorzitterschap. Welke inzichten hebben ruim 20 jaar landelijke politiek en 6 jaar Kamervoorzitterschap haar opgeleverd? Gerdi Verbeet spreekt op 29 mei in de Nyenrode collegereeks ‘Excellent leiderschap’.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Afstuderen studenten full-time MSc24
Op vrijdag 10 februari ontvingen studenten van het full-time MSc in Management-programma (MSc24) hun diploma. Tijdens de ceremonie spraken verschillende leden van de Nyenrode-gemeenschap de studenten toe ter viering van hun succes. Programmadirecteur Hetty van Roozendaal vertelde over het belang van leiderschap, ondernemerschap en rentmeesterschap in het moderne bedrijfsleven.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
+31 (0)346 291 211
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube