News@Nyenrode | September 2016
Online version click here
 
Newsletter
September 2016
Beste relatie
 

Het nieuwe Academisch Jaar is spectaculair begonnen. Pieter Elbers, CEO van KLM, heeft een openingsspeech gehouden waarbij hij met name de spanning schetste tussen de nieuwkomers en gevestigde bedrijven in zijn industrie. De keuzes die KLM, dat al meer dan 95 jaar bestaat, moet maken om in dit veranderende veld relevant te blijven, waren interessant voor iedereen en ook leerzaam voor de vele studenten in de zaal.

In september verwelkomden we de nieuwe studenten voor de BSc in Business Administration en zwaaiden we tegelijkertijd de International MBA-studenten uit. Tussen dit alles door was er ook het spetterende feest waarmee we de 70 jaar van Nyenrode hebben gevierd. Dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Eén ding is minder opgemerkt maar wel fantastisch verlopen. En dat betreft de introductieperiode van nieuwe studenten. Het was een spannende onderneming. De MSc-studenten en de BSc-studenten hebben gezamenlijk een geweldige introductie gehad. Dat is niet vanzelf gebeurd. In de zes maanden voorafgaand aan de introductieperiode van de nieuwe studenten is er nauw overleg geweest tussen de Bijstand, de Heeren 5, het College van Bestuur, alle betrokken programmadirecteuren en de Campus Dean om met elkaar af te stemmen wat we eigenlijk met deze periode willen. Afstemmen is een ding maar het ook voor elkaar krijgen is iets heel anders. Dankzij studenten van de “Bijstand”, maar eigenlijk het gehele MSc-cohort heeft het geresulteerd in een vernieuwing die al jaren nodig was maar wel met alle elementen die Nyenrode tot Nyenrode maakt.

De maand september sloten we ook geweldig af met de opening van een nieuwe collegezaal en een uitreiking van een Lifetime Achievement Award.
 
Miša Džoljić

Rector Magnificus

Opening Academisch Jaar 2016-2017
In het lustrumjaar van Nyenrode Business Universiteit is op maandag 5 september om 16:00 uur het Academisch Jaar van start gegaan. Tijdens de plechtigheid, die in het teken stond van het 70-jarig bestaan van Nyenrode, gaf de heer Pieter Elbers, president-directeur van KLM de keynote speech.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Oratie Tineke Lambooy
De private sector moet samen met overheden en burgers werken aan systeemveranderingen die nodig zijn om de VN-doelstellingen op gebied van duurzame ontwikkeling te bereiken. In september 2015 tekenden 190 landen daarvoor. In Nederland moet het ondernemingsrecht directeuren ertoe aanzetten om doelgericht leiderschap in te zetten voor de ‘omslag’ die nodig is om deze VN-doelstellingen te behalen, aldus prof. dr. Tineke Lambooy op 21 september 2016 tijdens haar oratie ‘Leadership, Entrepreneurship and Stewardship in Corporate Law’.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Promotie Jos Baeten
Op woensdag 28 september promoveerde Jos Baeten op Nyenrode. De titel van zijn dissertatie is: “The power of Peer Feedback: Research on the Learning Process within Virtual Action Learning”. Hij onderzocht het leerproces van studenten binnen het opleidingsconcept ‘Virtual Action Learning’.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Lustrumfeest Nyenrode 70 jaar
Op zaterdag 10 september vierde Nyenrode Business Universiteit haar 70-jarig bestaan met een groot lustrumfeest. Zo'n 1300 alumni, studenten en medewerkers kwamen bijeen en haalden samen herinneringen op.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Dank De Donor Dag 2016
Op zaterdagmiddag 10 september, voorafgaand aan het grote lustrumfeest ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Nyenrode Business Universiteit, kwamen Nyenrode-alumni uit alle windstreken bijeen op hun alma mater en werden zij tijdens de jaarlijkse Dank De Donor Dag van Stichting Nyenrode Fonds (SNF) in het zonnetje gezet.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Nieuwe Campus Dean
Op 1 september is Arvid Gustafsson begonnen als Campus Dean. Arvid heeft in 1988 het BBA-programma van Nyenrode doorlopen, waarna zijn carrière zich hoofdzakelijk heeft afgespeeld in de reclame- en marketingcommunicatie. De laatste jaren is Arvid actief geweest als manager van een golfbaan in Amsterdam.
Nieuw Alumni & External Relations Office
Een deel van de Nyenrode-alumni is verbonden met Nyenrode Alumni VCV, tot grote tevredenheid van zowel de alumni als de universiteit. Tegelijkertijd moest Nyenrode aan de slag om vanuit de universiteit een alumnibeleid te formuleren voor alle alumni van Nyenrode, ongeacht hun achtergrond op de universiteit. Concreet resultaat hiervan is de Nyenrode Alumni & External Relations Office, opgezet om als eerste aanspreekpunt voor alumni te dienen. Vanuit deze office, dat gerund wordt door alumna Heleen van Hall, zullen vanaf nu voorzieningen voor alumni en opleidingsgerichte alumnigroepen ontwikkeld worden.
Opening Hi-Tec zaal
Op dinsdag 27 september is op Nyenrode officieel de nieuwe Hi-Tec zaal in gebruik genomen. Deze zaal zal worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden en andere activiteiten van Nyenrode Sports Inc. Nyenrode Sports Inc. verzorgt onder meer het Sports Leadership Program, gericht op coaches en bestuurders in de topsport. De nieuw ingerichte ruimte is mogelijk gemaakt door Hi-Tec Sports, het internationale sportschoenenmerk van Nyenrode-alumnus Frank van Wezel.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Lifetime Achievement Award
Op 27 september ontving alumnus Frank van Wezel, oprichter van Hi-Tec Sports, de Lifetime Achievement Award van Nyenrode. Al vele jaren is Van Wezel naast een succesvol ondernemer ook een belangrijke supporter geweest van Nyenrode geweest. Hij heeft verschillende bestuurs- en adviseursfuncties gehad, heeft vele presentaties over ondernemerschap gegeven en allerlei projecten van Nyenrode ondersteund. Eerder werden George Keune, Deo van Wijk, Roland Kahn en Gerry Staartjes (postuum) geëerd met een Lifetime Achievement Award.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
PhD Conference
Nyenrode organiseerde op woensdag 21 september voor de tweede keer een PhD-conferentie, een dagvullend programma waar promovendi elkaar beter leerden kennen en ervaringen uitwisselden. Prof. dr. Ed Vosselman (Radboud Universiteit Nijmegen/Vrije Universiteit Amsterdam) hield een keynote lecture over hoe theorieën de werkelijkheid kunnen veranderen en hoe dit het dagelijks leven beïnvloedt.
Essayprijs Accountancy 2016
Mieke de Lepper-van de Gevel heeft de Nyenrode Essayprijs Accountancy 2016 gewonnen met haar essay “Het digitale ziekenhuis anno 2016 heeft een CIO nodig”.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Beste docenten accountantsopleiding
Tijdens het Docentenseminar Accountancy op 20 september maakte programmadirecteur Olof Bik de namen bekend van de beste docenten van de accountantsopleiding in het collegejaar 2015-2016. De beste docenten waren Jan Duursema, Richard Rensen, Jennifer Kuiper en Henry Hulshof. Alban Bastiaan kreeg een eervolle vermelding als aanstormend talent.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Graduation International MBA
Op vrijdag 23 september vierde een groep van 51 talentvolle fulltime MBA-studenten de voltooiing van hun studieprogramma. De afstudeerceremonie vond plaats in het Koetshuis van Nyenrode. De studenten kwamen hier bijeen om deze mijlpaal te vieren met vrienden, familie en leden van de Nyenrode-gemeenschap.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
HR Influencer Nick van Dam
Nick van Dam, hoogleraar Corporate Learning & Development, is opgenomen in de lijst met “North America and Eurasia's 13 HR Influencers You Must Follow” van Talview, een toonaangevend bedrijf dat technologische HR-oplossingen biedt. De lijst wordt geïntroduceerd als ‘de lijst met HR influencers die indirect uw HR strategie richting geven.’
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Henry Robben bij Europe Biobank Week
Op 14 september trad Henry Robben, hoogleraar Marketing, op als state of the art speaker op het jaarlijkse Europe Biobank Week-congres in Wenen. Zijn presentatie ging over het creëren van duurzame business voor biobanken.
Gongslag
Om het 70-jarig bestaan van de universiteit alvast te vieren luidde Remmelt Vetkamp, financieel directeur en CvB-lid Nyenrode, vrijdagochtend 2 september de gong om de beurs te openen.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
IMBA-alumni verzorgen cursus duurzaamheid
De International MBA-alumni en ondernemers Yasin Amani en Tim Mazajchik rondden in 2013 hun studieprogramma af. Desondanks zijn ze nog vaak op de campus van Nyenrode aan te treffen. Ze nemen regelmatig deel aan alumni-panels tijdens Experience Weekends voor potentiële studenten en verzorgden het afgelopen academisch jaar ook een cursus Sustainability voor International MBA-studenten.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Grachten van Amsterdam
Op 13 september genoten de kersverse internationale deelnemers aan het fulltime Master (MSc) in Management-programma van een boottocht door de grachten van Amsterdam. Tijdens dit uitje verkenden de studenten samen met stafleden van Nyenrode en ‘Dutch buddies’ de stad vanuit een uniek en wonderschoon perspectief.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
+31 (0)346 291 211
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube