News@Nyenrode | Januari 2016
Online version click here
 
Newsletter
January 2016
Beste relatie,
 

Het jaar is nauwelijks begonnen en terwijl de nieuwjaarsborrel net achter de rug is, is er weer reden voor een nieuwsbrief. Er gebeurde dan ook onwaarschijnlijk veel in de laatste maanden van het vorige jaar. En we proberen dat alles met jullie te delen. Zo zal financieel directeur Remmelt Vetkamp alles vertellen over de financiële jaarafsluiting. Ik kan hier alvast melden dat de cijfers positief zijn. Hij zal ook toelichten waarom eind vorig jaar het besluit is genomen om de business accelerator 60 Acres te sluiten.

Maar er is veel meer nieuws. Zo krijgt het Nyenrode Lean Institute een nieuwe partner en heeft Nyenrode Sports Inc. werkelijk een vliegende start gemaakt.

Ook achter de schermen gebeurt heel veel. Zo wordt de dienstverlening voor de alumni uitgebreid met een online mogelijkheid hun diploma’s te tonen. Pal voor de kerstvakantie heeft Nyenrode ook het bericht gekregen van de EQUIS dat er een verlenging zal zijn van de accreditatie voor de komende drie jaar. Allemaal goed nieuws.

Eerlijkheid gebiedt me om te vertellen dat er ook minder plezierige dingen zijn gebeurd pal voor de start van de kerstvakantie. Nyenrode is in het nieuws gekomen op RTL Z naar aanleiding van een e-mail die we aan de studenten hebben geschreven. Daarin gaven we aan dat we alcoholmisbruik en daaruit voortkomende incidenten scherp afwijzen en niet tolereren. Alhoewel het niet plezierig is om op welke wijze dan ook geassocieerd te worden als universiteit met alcoholmisbruik, was de berichtgeving correct en is het standpunt van de universiteit over dit onderwerp nu landelijk bekend. Dat op zich is dan weer niet verkeerd.

Van een volslagen andere orde is de bijdrage van Art Fund Nyenrode in de vorm van een expositie uit de collectie van het ondernemersechtpaar Henk en Victoria de Heus-Zomer. Komt u vooral eens kijken op één van de dagen dat er een rondleiding wordt gegeven.

Kortom, er is veel te lezen in deze nieuwsbrief.

Tot slot wens ik u namens Nyenrode een gelukkig en een gezond 2016.

Miša Džoljić
Rector Magnificus

Positieve cijfers
 

Nyenrode heeft in 2015 positieve jaarcijfers laten zien. Financieel directeur Remmelt Vetkamp licht ze toe: “Terwijl Stichting Nyenrode over het academisch jaar 2013-2014 nog een verlies van 1,3 miljoen euro liet zien, hebben we dat weten om te buigen naar een winst van meer dan een half miljoen euro in 2014-2015. Ook is de jaaromzet gestegen van 50,6 naar 52,3 miljoen euro. Weliswaar lag het budget voor de omzet nog hoger op 54,3 miljoen euro, maar doordat we 2 miljoen kosten hebben weten te besparen, hebben we een resultaat bereikt dat conform onze begroting was. Vermeldenswaardig is dat in de cijfers van de Stichting Nyenrode ook de Nyenrode New Business School is inbegrepen, en dat daar een winst is behaald van ongeveer 2,5 ton.”

Hij vervolgt: “Nog altijd moet de winstgevendheid van de universiteit op termijn groter worden voor een financieel gezonde toekomst. Daar werken we hard aan, aan de hand van een vierjarenplan. In dit plan hebben we vastgelegd hoe de winstgevendheid zich in de komende jaren moet ontwikkelen. Belangrijk is om te melden dat we ook in het collegejaar 2015-2016 goed op koers liggen. Voor dit academisch jaar hebben we een iets lagere winst ingecalculeerd dan in 2014-2015 omdat we veel investeringen hebben gepland, voor onder meer efficiencymaatregelen, procesverbeteringen en verbetering van de ICT. Ook is extra geld gereserveerd voor investeringen in verdere omzettoename, zoals meer budget voor marketing, recruitment en business development.”

Samenwerking Lean
Het Nyenrode Lean Institute en de Stichting Lean Management Institute uit Zeist gaan nauw samenwerken. Onderdeel van de samenwerking is de aanstelling van Lean Management Instituut directeur René Aernoudts als directeur van het Nyenrode Lean Institute. Beide instituten hebben een gezamenlijke missie: het Lean denken en doen in het Nederlandse bedrijfsleven en de maatschappij verspreiden. Beide partijen zien in de samenwerking vele voordelen.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Handelsmissie naar Tokyo
In november 2015 vertrokken twee afgevaardigden van Nyenrode Sports Inc. samen met minister-president Mark Rutte, minister Henk Kamp van Economische Zaken en vele bedrijven op een Nederlandse handelsmissie naar Japan. Het doel was om de relatie tussen Nederland en Japan op het gebied van sport(wetenschap) te verstevigen en advies te geven over de uitdagingen en kansen die te maken hebben met de organisatie van de (Para)Olympics in 2020. Een direct resultaat van de reis is dat Nyenrode Sports Inc. nu samen met Tsukuba University (TIAS) een nieuwe module van een week is gaan ontwikkelen: “Driving Olympic Legacy”.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Smart Diploma
Om onze dienstverlening richting alumni te blijven optimaliseren, heeft Nyenrode de beveiligde online tool  Smart Diploma geïntroduceerd. Met deze service biedt Nyenrode alumni een online verklaring van de behaalde Nyenrode prestatie(s). Deze is overal beschikbaar en op elk moment. De Nyenrode-prestaties kunnen gedeeld worden via professionele en sociale netwerkkanalen, zoals LinkedIn of FaceBook. Deze online service maakt het ook mogelijk om de prestaties te promoten bij recruiters, collega’s of vrienden. De eerste Smart Diploma’s zijn uitgereikt aan de afstudeerders van het part-time Master of Science in Management, die op 18 december hun Nyenrode-diploma in ontvangst namen. 
Successtrategieën
De werkcontext van veel professionals is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Er zijn grote veranderingen gaande bij klanten en in branches die impact hebben op het werk van professionals. In het boek ‘Ik maak het verschil’ van prof. dr. Frank Kwakman, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit, en Rolf Rosenmöller, partner, trainer en adviseur bij Itasc Nederland, kunnen ‘nieuwe professionals’ inspiratie, uitnodigende vragen en zeven strategieën vinden, die hen helpen om succesvol te zijn.
>> lees meer 
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
60 Acres stopt
Nyenrode is gestopt met business accelerator 60 Acres. Financieel directeur Remmelt Vetkamp licht het besluit toe: “Toen we ooit begonnen met onze eigen incubator/accelerator waren we de tijd vooruit. Nu zijn start-ups hot en is zelfs een gevecht gaande om start-ups aan je binden. Tegelijkertijd nemen de aantallen studenten op de campus van Nyenrode toe en moeten we keuzes maken in ruimtegebruik. De Koetshuisvleugel waar 60 Acres was gehuisvest zal daarom worden aangewend voor onder meer onderwijsdoeleinden. We blijven onverminderd dé universiteit voor ondernemerschap. Dat zit in onze genen. Daarom willen we onze kennis en ervaring ook niet alleen ten dienste stellen van de ondernemingen in 60 Acres maar die meer dan ooit gaan inzetten voor het bedrijfsleven als geheel, ook buiten de poorten van Nyenrode.”
Gratis sporten
Studenten en medewerkers kunnen gezond het nieuwe jaar in met de gratis sportactiviteiten op Nyenrode en voordelige sportfaciliteiten bij Sportcentrum Van Asdonck. Ze kunnen werken aan mentale én fysieke fitheid met bootcamps, spinning, boksen en fitness.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Nyenrode Roadshow in Russia
In november bezochten vertegenwoordigers van Nyenrode Moskou als onderdeel van een serie internationale marketing- en recruitmentactiviteiten die we samen met EP-Nuffic Neso doen. EP-Nuffic Neso is onderdeel van het Nederlandse kantoor voor onderwijsondersteuning voor internationale studenten. Nyenrode hield in Moskou onder meer informatiesessies over de universiteit en de programma’s. Willem van Donge, hoofd Career and Personal Development gaf een workshop over 'Personal Branding’. Deelnemers tijdens de sessies waren onder meer Russische talenten evenals enige Nyenrode-alumni.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Ethiek in de digitale wereld
De doorbraak van het computertijdperk wordt al decennia aangekondigd, maar deze keer lijkt het echt te gaan gebeuren. Als we kijken naar big data en robots (en vele andere baanbrekende technologieën die de wereld echt veranderen), hebben mensen het gevoel dat het eindspel van het machinetijdperk inmiddels begonnen is. Dat roept vele ethische kwesties op: de dood van privacy; het tijdperk van de totale controle; maar ook de mogelijke voordelen van e-health en misschien wel het einde van de auto-ongelukken. Wat voor ethiek hebben we nodig in deze nieuwe wereld? Gelden nog steeds de fundamentele principes die we iedere dag in de praktijk hanteren? Of hebben we te maken met totaal nieuwe morele problemen? Moeten we compleet nieuwe vormen van ethisch denken gaan ontwikkelen? Op 8 december gaf prof. dr. Deborah Johnson van de University of Virginia een seminar waarin ze haar visie op computerethiek uiteenzette.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Expositie collectie De Heus-Zomer
Tot 27 maart 2016 is op Nyenrode de kunsttentoonstelling “Nieuwe wegen/Challenges” te zien met werken uit de internationaal gerenommeerde collectie van ondernemersechtpaar Henk en Victoria de Heus-Zomer. De expositie “Nieuwe wegen/challenges” is georganiseerd door Art Fund Nyenrode en toont meer dan vijfentwintig werken van hedendaagse kunstenaars uit voornamelijk Nederland, China, Duitsland en Amerika. De catalogus, behorend bij de expositie, is te koop via de webshop van Nyenrode. Voor leden van de Nyenrode community is de prijs minimaal 10 euro, meer mag. In de boekhandel is de verkoopprijs 29,95 euro.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Studenten bezoeken Lean Institute
Op 4 en 5 november woonden vier groepen fulltime MSc in Management studenten sessie van een dagdeel bij in de Lean Factory. Zo konden ze zelf ervaren wat de impact van Lean op moderne organisaties is. Samuel Haret, fulltime MSc in Management-student: ''Onze sessie in het Lean Institute was veel meer dan gewoon een college. Dit hoorde bij de meest leerzame en praktische lesuren die ik ooit heb meegemaakt.”
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Alumni-seminar controlling
Op 26 november vond het alumni-seminar van de Nyenrode-controllingopleidingen plaats. Dit keer was Maartje Bouvy, CFO van Rituals, te gast. 
>> lees de blog van professor jan bots
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Workshop Week van de Belegger
“De week van de Belegger”, een van de grootste beleggersevenementen in Nederland, vond plaats van 14 tot 20 november in Amsterdam Tijdens de week organiseerden Nyenrode-studenten van Studentenhandelsvereniging De Zilveren Rijder, officiële partner van “De week van de Belegger”, op 18 november een workshop op Nyenrode met als thema ‘Bridging Finance & Sustainability’.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Ondernemen in de sport
Het NOS Sportjournaal filmde Steven de Jongh, ploegleider van wielerploeg Tinkoff-Saxo en deelnemer aan het Sports Leadership Program, op Nyenrode over zijn toekomstplannen en over ondernemen in de sport. 
>> video
+31 (0)346 291 211
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube