News@Nyenrode | November 2015
Online version click here
 
Newsletter
December 2015
Beste relatie,
 
Vrijdag 20 november stond in het teken van de Dies Natalis, de 69e verjaardag van de universiteit. We gaan dus nu op weg naar een nieuw lustrum, dat we in september 2016 groots zullen gaan vieren. In deze nieuwsbrief is aandacht voor verschillende onderdelen van de afgelopen Dies Natalis, zoals de lezing van alumna Manon Cox, de ingebruikname van twee nieuwe carillon-klokken en de presentatie van een nieuw boek van Stichting Nyenrode Fonds (SNF) over eeuwenlange veranderingen en investeringen op Nyenrode. Met dit boek wil SNF haar donateurs in het zonnetje zetten en hoopt ze ook andere alumni en vrienden te enthousiasmeren om donateur te worden. Ook de alumni van American Friends of Nyenrode University (AFNU) hebben een mooie fondsenwervingsactie bedacht. Zij hebben Delftsblauwe miniaturen van het kasteel laten maken om hun donateurs, in Amerika maar ook daarbuiten, te bedanken wanneer die meer dan 1.500 dollar/euro schenken.

Verder in deze nieuwsbrief een aantal Nyenrode-onderzoeken die uitgebreide (media)aandacht hebben gekregen. Het Nationaal Salarisonderzoek laat zien dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen en wat de invloed van hebzucht is op het salaris dat mensen verdienen. Een ander onderzoek van Nyenrode, dat is gepresenteerd op de 17e Dag van het Familiebedrijf, toont aan dat familiebedrijven zich nog te weinig bewust zijn van het positieve imago dat hangt aan het zijn van een familiebedrijf, en dat te weinig inzetten in hun communicatie- en marketingactiviteiten. Verder bieden de resultaten van een onderzoek van Nyenrode Sports Inc. inzicht in hoe bestuurders van sportverenigingen in een veranderende samenleving omgaan met hun taak. Ook de oratie van Ivo de Loo verdient hier aparte vermelding. Hij aanvaardde op 13 november jl. officieel zijn ambt als hoogleraar Management Accounting en Control.

Tot slot wil ik u nog wijzen op een bijzonder initiatief van drie studenten full-time MSc in Management. Zij organiseren op 16 januari 2016 een benefietdiner ten bate van de Linda Foundation, die zich inzet voor Nederlandse gezinnen in financiële nood.

Met vriendelijke groeten,

Miša Džoljić
rector magnificus
Oratie Ivo de Loo
Vaak wordt aangenomen dat management accounting en control-systemen in organisaties nodig zijn om te voorkomen dat werknemers opportunistisch handelen en voornamelijk hun eigen belangen behartigen. Daarmee gaan veel organisaties, maar ook onderzoekers, te kort door de bocht. Dat stelt prof. dr. Ivo De Loo in zijn oratie, waarmee hij op 13 november jl. officieel zijn ambt als hoogleraar aanvaardde. Met zijn Leerstoel Management Accounting en Control beoogt De Loo een meer persoonlijke benadering van management accounting en control, en het onderzoek daarnaar, tot stand te brengen.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Nationaal Salaris Onderzoek
Vrouwen verdienen in Nederland nog steeds flink minder dan hun mannelijke collega’s. Gemiddeld ligt het salaris van vrouwen 7,2% lager, een kleine verbetering ten opzichte van 2013. Naast sekse zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken en bijvoorbeeld hebzucht van invloed op de hoogte van het salaris. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair onder ruim 100.000 respondenten, uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit, onder leiding van prof. dr. Jaap van Muijen, professor psychologie aan Nyenrode, en dr. Eric Melse, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Profilering familiebedrijf
Het imago van familiebedrijven is de laatste jaren sterk verbeterd, terwijl familiebedrijven zelf vaak onvoldoende bewust zijn van het onderscheidend vermogen dat zij bezitten. Er valt voor familiebedrijven nog veel te behalen door in hun communicatie- en marketingactiviteiten zich te profileren als familiebedrijf. Dat is een van de aanbevelingen uit het onderzoek dat Nyenrode Business Universiteit, Baker Tilly Berk, ING en NPM Capital uitvoerden in het kader van de ‘17e Dag van het Familiebedrijf’, die op 2 november op Nyenrode Business Universiteit werd gehouden.

Video
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Update Nyenrode Commissarissencyclus
Op donderdag 12 november 2015 vond in het Koetshuis de jaarlijkse Update plaats voor alumni van de Nyenrode Commissarissencyclus. Dit jaar kende de Update een recordaantal deelnemers, ongeveer 100. De dag werd zeer positief beoordeeld door de aanwezige alumni.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Nationaal Onderzoek Sportbesturen
Op 15 oktober vond onder grote belangstelling het eerste symposium voor sportbestuurders plaats op de Nyenrode Business Universiteit. Tijdens het symposium werden de resultaten van het Nationaal Onderzoek Sportbesturen gepresenteerd. Als vervolg hierop werd er gesproken over een goed functionerend sportbestuur, de veranderende samenleving en de kansen die er voor sportbesturen liggen.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Te gast bij Rechtbank
Op 22 oktober 2015 was een twintigtal alumni van het New Board Program en de Commissarissencyclus samen met prof. mr. Steven Schuit, prof. mr. dr. Bas Steins Bisschop, dr. Daniëlle Melis MBA en mr. Jan Maarten Slagter op uitnodiging van het Openbaar Ministerie en prof. dr. Annemieke Roobeek te gast bij de Rechtbank te Amsterdam. De alumni die allen werkzaam zijn als commissarissen of bestuurder gingen met het OM in dialoog over de spraakmakende woningcorporatiezaken van laatste tijd, in het bijzonder dag de Rochdale-zaak.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Exponentiële organisatie
Het seminar ‘De exponentiële organisatie’ stond in het teken van nieuwe en innovatieve business-modellen en werd op 26 oktober gehouden vanuit het Modulair Executive MBA in Public & Private. Tijdens deze avond kregen de bezoekers inzichten op het gebied van de toekomstbestendige organisaties. De avond werd geopend door Albert Jan Stam die vertelde over het nieuwe programma “Business Innovatie en Dienstverlening” dat naadloos aansluit op het onderwerp van deze avond: Hoe houd je je als organisatie staande in de constant veranderende wereld?
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Young Captain Award 2015
De Young Captain Award 2015 is toegekend aan Aukje Doornbos, senior adviseur bij Royal DSM. De Captain Award wordt jaarlijks toegekend aan een business-leider die in een vroege fase van zijn of haar carrière al een grote invloed op de eigen onderneming heeft en getuigt van een visie op economisch en maatschappelijk vlak. De winnaar wint deelname aan het New Board Program van Nyenrode Business Universiteit.

>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Supply Chain Award
Op 12 november is tijdens het jaarlijkse Duurzaam Gebouwd Congres in Groningen de ketensamenwerking Samen Anders Samen Beter uitgeroepen tot winnaar van de Nyenrode Supply Chain Award. Samen Anders Samen Beter is de naam waarmee Wonen Limburg, Bouwbedrijven Jongen en Van Wijnen samen de nieuwbouw- en transformatieopgave van Wonen Limburg uitvoeren. Met de Supply Chain Award zetten initiatiefnemers Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd succesvolle voorbeelden van ketenpartners in het zonnetje om zo de hele bouwsector te inspireren en motiveren op weg naar (nog) meer ketensamenwerking.
AVVM en Nyenrode
De Academie voor Verenigingsmanagement (AVVM) en Nyenrode Business Universiteit gaan structureel samenwerken. Dit betekent dat de uitvoerende taken van AVVM zijn ondergebracht bij Nyenrode Business Universiteit. Informatievoorziening over onder meer in-company-workshops en maatwerkprogramma’s en ook inschrijvingen zullen vanaf nu via Nyenrode Business Universiteit verlopen.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Rugby

Vrijdag 16 oktober heeft Rugby Club Nijenrode (RCN) een wedstrijd gespeeld tegen het rugbyteam van De Harde Leerschool. De Harde Leerschool is een programma waarin werkloze, jonge mannen getraind worden om een kans te maken op de arbeidsmarkt. Voorafgaand aan de wedstrijd heeft Rick van Dorp, aanvoerder van het team en student Master of Science in Management, een rondleiding gegeven over het landgoed van Nyenrode. De wedstrijd eindigde in 5-5, waarna afsluitend een BBQ werd gegeven.Documentaire-productiebedrijf De Familie volgde deze groep de hele dag en binnenkort zal op NTR een documentaire verschijnen over De Harde Leerschool.

>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Foundation for Auditing Research
Op 20 oktober is in Amsterdam de Foundation for Auditing Research (FAR) gelanceerd. Doel van deze stichting is om de kennis over wat goede audit is te vergroten, het accountantsonderwijs te voeden en de auditpraktijk duurzaam te verbeteren. Olof Bik is een van de vier academic board members van de FAR. De acht grootste accountantskantoren in Nederland leveren onderzoeksfondsen en onderzoeksdata.
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Excellente accountancystudenten
Op 29 oktober 2015 sprak Marie-Pauline Lauret, vorig jaar voorzitter werkgroep Toekomst Accountantsberoep, met een groep excellente accountancystudenten over waarde. De rode draad in haar loopbaan: Welke waarde voeg ik als accountant toe? Wat is de impact? Haal ik voldoening uit wat ik doe?
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Etiquettediner
Studenten van de fulltime MSc in Management-opleiding hadden op 2 november een etiquettediner in het Amstel Hotel in Amsterdam.
>> lees hun verslag hier
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 
Best Paper Award
Tijdens de ABO (Accounting, Behavior and Organizations Section of the American Accounting Association) Research Conference in oktober ontving Barbara Majoor, samen met co-auteurs Marietta Peytcheva en Arnold Wright, de Best Paper Award van de journal Behavioral Research In Accounting. Het winnende artikel is getiteld: “The Impact of Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards on Auditors’ Motivations and Evidence Demands”.
Dies-lezing Manon Cox
Dr. Manon Cox, President & CEO van de Protein Sciences Corporation en MBA-alumna van Nyenrode, hield op 20 november de Dies-lezing tijdens de 69ste verjaardag van Nyenrode Business Universiteit.
 
Nieuwe klokken
Tijdens de Dies Natalis op 20 november werden twee nieuwe klokken voor het Nyenrode-carillon ingebruik genomen door universiteitsbeiaardier Jan Willem Achterkamp. Aanleiding voor de uitbreiding van het carillon is de 75ste verjaardag van het instrument. De grote klok die de uren slaat, is in 2015 zelfs al 100 jaar oud. De nieuwe klokken zijn gedoneerd door Jacqueline Staartjes, weduwe van alumnus Gerry Staartjes, en door een groep recent afgestudeerden van het Modulair Executive MBA-programma. Achterkamp kan met de nieuwe klokken een veel rijker geschakeerd repertoire spelen op de beiaard van Nyenrode. 
>> lees meer en bekijk video
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Publicatie historie en landgoed
Stichting Nyenrode Fonds (SNF), die fondsenwerving doet voor beurzen en verbeteringen van het landgoed, presenteerde tijdens de Dies Natalis op 20 november de publicatie “Nyenrode: educatie en erfgoed. Dynamiek door Leadership, Entrepreneurship en Stewardship”. Hierin zijn alle donaties aan en investeringen in het erfgoed van Nyenrode gedocumenteerd, die ervoor hebben gezorgd dat Nyenrode zich heeft kunnen ontwikkelen "van een middeleeuwse ridderburcht tot de huidige bloeiende business universiteit". Ook is in het boek een hoofdstuk gewijd aan het carillon-jubileum. Het laatste hoofdstuk gaat in op investeringen die de komende tijd moeten gaan plaatsvinden, onder meer in het kasteel.
Benefietdiner
Drie full-time MSc-studenten van Nyenrode Business Universiteit organiseren op 16 januari 2016 een benefietdiner. De opbrengst van het diner gaat naar de Linda Foundation, die zich inzet voor Nederlandse gezinnen in financiële nood. Deelnemers aan deze avond kunnen per persoon een plaats, of als groep alle plaatsen aan een dinertafel reserveren en genieten van diverse optredens en entertainment op het landgoed van Nyenrode. 
>> lees meer
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
+31 (0)346 291 211
Facebook   Twitter   Linkedin   Google Plus   Youtube